Introduktion: Specialitet kontra kommersiell

Kaffe kan i stort definieras som specialitet eller kommersiell kvalitet. De flesta kaffe som diskuteras på denna webbplats är specialkaffe. Ur konsumentens synvinkel är den mest omedelbart märkbara skillnaden mellan kommersiellt kaffe och specialitetskaffe förpackning: Kommersiellt kaffe finns i små flaskor omedelbart eller är redan slipat och packat i en tenn eller en kollapsad plastplastad tegel. Specialkaffe lagras eller levereras som hela bönor, antingen i påsar med en kilo eller i bulk, och måste malas innan det bryggs.är grönt kaffe kaffe rättvis handel

Kommersiellt kaffe rostas och packas vanligtvis i stora växter, under nationellt annonserade varumärken. Specialkaffe rostas vanligtvis i små butiker eller fabriker med traditionella metoder och teknik och säljs ofta där det har rostats.

Specialkaffe erbjuder betydligt fler valmöjligheter än kommersiella kaffe. Du kan köpa kaffe på det ställe där bönan härstammar från (Kenya, Colombia), med stekt (fransk stekt, italiensk stekt) eller genom blandning designad för tiden på dagen, pris eller smak. Kommersiella kaffe erbjuder endast ett mycket begränsat urval av blandning och stekt, och liten möjlighet att köpa oblandat kaffe med enstaka ursprung.Specialkaffe erbjuder fler möjligheter för konsumenterna att delta i skapandet av deras nöje; kommersiellt kaffe är passande i burkar eller påsar.

Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese